Generelle henvendelser

Vi finner stipender og legater ved å søke i vår database som inneholder ca. 20 000 stipender og legater. På vår hjemmeside er det et skjema du fyller ut og sender til oss ved å klikke på ’send’-knappen. Du forplikter deg ikke til å betale noe når du gjør dette. Les mer her

En stor del av de stipendene som finnes i vår database er også rettet mot andre. Det finnes f.eks. stipender for

  • Sosiale behov
  • Pleie
  • Rehabilitering
  • Kultur
  • Idrett
  • Ulønnet arbeid
  • Yrkesgruppe
Ja, vi hjelper både enkeltpersoner og organisasjoner.
Normalt kan man søke stipend og legat selv om man allerede har begynt på det man søker til.
Det finnes stipender på alt fra noen hundrelapper til millioner av kroner. De største beløpene som kan være på millioner av kroner er til forskningsprosjekter. Premier for elever i videregående skole og småstipend til diverse sosiale behov kan være så små som et par hundre kroner. For høyskolestudier er stipendene som oftest på mellom 1 000,- og 15 000,-. For studier på høyre nivå og for utenlandsstudier etter grunneksamen finnes det stipend opp til et par hundre tusen kroner
Det er ganske vanskelig å finne stipender og legater på egenhånd. Mange er riktignok velkjente og lette å finne via f.eks. søkemotorer, men det er svært stor konkurranse om disse. Vi kan ofte finne mer uvanlige stipender og legater som det er større muligheter til å få penger fra
Vi har ca. 20 000 aktive adresser i databasen.
Vi sender normalt en pdf-fil (Adobe Acrobat-format) per e-mail.
Både for enkeltpersoner og organisasjoner koster det 250,-
Et stipend er av penger som deles ut til personer eller organisasjoner for å fremme et formål. Les mer.
Nei, dette er kun en påminnelse og en melding om at du fortsatt har muligheten til å betale og dermed motta den mer utførlige informasjonen om de stipendene du har rett til å søke på.
Ja, det går helt utmerket. Angi gjerne i feltet for øvrig informasjon nederst på søknadsskjemaet dersom du vil søke både tyske og norske stipender og legater.
Hvis man er norsk statsborger, er det normal ikke noe krav om at man må være bosatt eller hjemmehørende i Norge for å kunne søke norske stipender. Krav om at søkeren skal være bosatt i Norge forekommer hovedsaklig blant stipender som dessuten krever at søkeren skal være bosatt på et bestemt sted eller i en bestemt region.
Utenlandske statsborgere som er permanent bosatt i Norge kan generelt søke norske stipender. Det kan være verdt å kontrollere med stipendforvalteren om så er tilfelle før man sender søknad. Utenlandske statsborgere som bor midlertidig i Norge, f.eks. gjestestudenter, kan normalt kun søke stipend ment spesielt for nettopp gjestestudenter, gjesteforskere o.l.
Les følgende instruksjoner om hvordan du går fram når du ønsker å lenke deg til Legater.nu

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!