Stipender for kulturelle formål

Alle personer som bedriver kulturell virksomhet bør undersøke hvilke stipender de har mulighet til å søke. Det er gode muligheter for å finne stipender både for etablerte kulturutøvere og de som utdanner seg. Det finnes stipender som deler ut generell økonomisk støtte, og det finnes priser, konkurranser og prosjektrelatert støtte. Som kulturutøver pleier man å kunne finne muligheter til å søke stipender selv utenfor landets grenser.

Selv om man er under utdanning innenfor et kulturelt område som f.eks. musikk, pleier man å kunne søke stipender for utøvende kunstnere – forutsatt at man er kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling. Det finnes mange prosjektrelaterte stipender innenfor kulturområdet, og iblant kan det lønne seg først å undersøke hvilke stipender som finnes og deretter formulere sitt prosjekt.

Kulturlegater

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!