Forvalter dere stipender eller stiftelser?

Legater.nu kan hjelpe dere å finne riktige stipendiater. Vi kan også hjelpe dere med administrasjonen.

De som søker etter stipender via vår tjeneste angir om de er interessert i å bli kontaktet av stipendforvaltere. Vi kan søke blant disse for å finne de mest interessante potensielle stipendiatene til deres stipend.

ktiv oppsøkende virksomhet – for visse stipendkategorier er det vanskelig å finne egnede kandidater.

Vi kan administrere innkomne søknader. Svare på alle samt få fram underlag for å hjelpe dere å velge riktig stipendiat.

Kontakt oss på forvalting@legater.nu , dersom dere vil vite mer om dette.

 For forvaltere

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!