Utdanningsstipend

Det finnes mengder av stipender og legater som er opprettet for å hjelpe studerende på ulike måter. Disse stipendene betegnes vanligvis som studiestipender. Man kan få penger til studier fra grunnskolenivå opp til universitetsnivå. Det kan dreie seg om langvarig utdanning eller korte kurs, både i Norge og utenlands. Det gis blant annet tilskudd til kurslitteratur, kurs- og terminavgifter, leie, reiser, praksis, eksamensarbeider og studieprosjekter.


Reisestipend

Mange stipend og legater retter seg mot mennesker som vil studere utenlands eller øke den kulturelle utvekslingen ved å oppleve andre kulturer og land. Reisestipend kan søkes for f.eks. å få støtte til reisekostnader, terminavgifter og opphold


Utdanningsstipend
Håndverksstipend

Håndverksstipend

Du som arbeider innen et håndverk kan søke særskilte håndverksstipend. Du kan få bidrag til blant annet materialer, utstyr, verkstedleie, reiser, utstillinger og utdanning


Kulturstipend

Det er flere fond som deler ut stipender og legater til personer som arbeider innen kunst, dans, musikk, teater, film og skrivekunst. Pengene kan brukes til innkjøp av materialer, utstyr, atelierleie, reiser, kulturelle prosjekter, utstillinger, utdanning m.m


Stipend og legater for syke og funksjonshemmede

Har du en sykdom eller en form for funksjonshemming, kan du søke penger fra et av de fondene som er opprettet for å hjelpe syke og funksjonshemmede. Da kan du få bidrag til pleie, rehabilitering, hjelpemidler, rekreasjon, reiser m.m.


Idrettsstipend

Personer som er aktive innen en idrett kan søke spesielle idrettsstipend. Stipendene er gjerne i form av bidrag til treningsleire, deltakelse i konkurranser, innkjøp av materiell og utstyr m.m.


Stipender og legater for "trengende"

Stipender og legater for "trengende"

For enslige foreldre, foreldreløse barn, enker/enkemenn og andre som av ulike grunner kan ha det vanskelig økonomisk, finnes det også stipender.

Man kan få bidrag til husleie, klær, møbler, husholdningsmaskiner, reiser og mye annet.


Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!