Hva er egentlig et stipend og legat?

Man kan kortfattet si at det er penger som deles ut til personer eller organisasjoner for å fremme et formål. Stipender deles ofte ut av stiftelser, men hvem som helst kan egentlig dele ut et stipend. Det er f.eks. vanlig at foretak og bransjeorganisasjoner deler ut stipender. Et stipend er skattefritt dersom det er rettet mot en bred krets av personer og ikke innebærer krav om slik motytelse at tilskuddet likner lønn. Stipender et foretak deler ut til sine ansatte er skattepliktige på samme måte som vanlig lønn, men hvis et foretak deler ut stipender som kan søkes av personer uten foretaket, er disse normalt skattefrie. Det kan ofte være vanskelig å trekke grensen mellom lønn og skattefri studiestøtte, og omstendighetene er forskjellige i hvert enkelt tilfelle. Generelt er imidlertid stipender til utdanning og forbedring skattefrie for mottakeren.

En stiftelse opprettes ved at eiendom etter beslutning av en eller flere stiftere skilles ut for å forvaltes varig som en selvstendig formue. I praksis innebærer det at stifteren eller stifterne skriver vedtekter som inneholder bestemmelser om hvordan kapitalen skal brukes og forvaltes, og deretter setter de pengene inn på en konto opprettet for stiftelsen. Når dette er gjort, har stifterne for all fremtid frasagt seg muligheten til å råde over disse pengene. I Norge finnes det en stiftelseslov som regulerer dannelse, forvaltning m.m. av stiftelser.

Hva er egentlig et stipend og legat?
Stipender og legater

Det finner flere ulike typer stiftelser:
-allmenn stiftelse (som omfatter avkastningsstiftelser, virkeomhetsstiftelser, familiestiftelser, fortjenesteandelsstiftelser samt stiftelser med statlig tilknytning)
-innsamlingsstiftelser
-kollektivavtalestiftelser
-pensjons- og personalstiftelser

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!