Om databasen Legater.nu

Databasen inneholder informasjon om stiftelser,legater og stipender fra mange land. Registeret inneholder så godt som alle stipender i Sverige, Danmark, Norge og Tyskland. Dessuten finnes det en hel del fra f.eks. USA, England og Japan.

Vårt register inneholder ca. 1600 poster fra Norge, 3500 fra Tyskland, 1800 fra Danmark og 4500 fra Sverige. I disse landene er flere stiftelser enn disse registrert, men flesteparten av disse har ingen utdeling av stipender til allmennheten. De er innrettet for å finansiere f.eks. et museumsinnkjøp eller forvalte en eiendom. Stipender og stiftelser som finnes i vårt register er stipender som kan søkes av en ganske bred krets av personer. Iblant består denne kretsen av en familie, i andre tilfeller kan hvem som helst i hele verden søke stipendet.

Legat databasen

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!