Eksempler på stipendsøknader

Eksemplene under på hvordan stipendsøknader kan utformes er ment som inspirasjonskilde for dere som skal søke stipend.

Søknad om stipend fra en stiftelse til fordel for synshemmede studenter

Hei!

Mitt navn er Arve Eidsvik. Jeg er synshemmet fra fødselen av og studerer til sivilingeniør ved NTNU. Jeg studerer sjøfartsteknikk, og til høsten skal jeg påbegynne mitt tredje utdanningsår.

Studiemidlene dekker dessverre ikke utgiftene mine, og dette skyldes først og fremst bokostnadene. I Trondheim er etterspørselen etter alle slags boliger og spesielt studentboliger så pass stor at jeg ikke har kunnet finne noe boalternativ til en rimelig kostnad. I dag deler jeg en treroms leilighet med en medstudent, men kostnaden er likevel for høy, se vedlagt husholdningsbudsjett. Jeg har søkt ekstrajobb, men delvis pga. synshemmingen har jeg ikke funnet noe som har latt seg kombinere med studiene.

Helt siden jeg var liten har jeg vært fascinert av båter og havet. En annen stor interesse har alltid vært teknikk, jeg har reparert mopeder, puslet med elektronikk og mye annet innen det tekniske området. På NTNU har jeg funnet drømmeutdannelsen min, der interessene mine kan kombineres. Jeg har fått høyeste karakter på alle kurs jeg har gjennomgått så langt.

Jeg håper dere vil se positivt på min søknad og at jeg kan komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Mvh,
Per-Arne Andersen

Kopi av legeattest, utdanningsbevis, husholdningsbudsjett vedlagt.

Søknad om forskningsstipender

En søknad om forskningsstipender inneholder som oftest:

Informasjon om personer/organisasjon som søker, adresser, arbeidslokaler m.m. Prosjektets eventuelle navn
Prosjektets startdato og beregnet sluttdato

Oppsummerende prosjektbeskrivelse
  • Bakgrunn/problem
  • Formål
  • Materialer og metode
  • Forventet resultat
Kostnader og finansiering:
Andre bidrag som søkes
Eventuell arbeidsgivers finansiering
Eventuell annen finansiering
Beregnet totalkostnad
Spesifikasjon av totalkostnaden: f.eks. lønn, reiser, materialer


Eksempler på stipendsøknader

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!