Lenke til oss

Ved å lenke til oss kan dere hjelpe deres besøkende til å komme fram til hvilke stipender og legater de er berettiget til å søke på en smidig måte.

Les følgende instruksjoner om hvordan du går fram når du ønsker å lenke deg til Legater.nu.

1. Lim inn følgende tekst på hjemmesiden din for å lenke til Legater.nu med tekst.

 
eller

Gjør slik for å lenke til oss: 1. Lim inn følgende tekst på hjemmesiden din for å lenke til Legater.nu med tekst.
 
Lenke til oss

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!