Beskatning av stipender

Beskatning av stipender

Ifølge norsk skattelovgivning er stipender skattepliktige dersom det er en nær forbindelse mellom utbetaling av et stipend og utført oppdrag eller arbeid for den som utbetaler pengene. Stipender er også skattepliktige dersom de utbetales regelmessig etter avtale eller lov som gir stipendmottakeren rett til pengene.

Forskningsstipender er skattepliktige dersom de utbetales i forbindelse med et ansettelsesforhold. Dersom de utbetales utenfor ansettelsesforhold, kan de også være skattepliktige dersom de erstatter arbeidsinntekt. Ved vurdering av om forskningsstipender erstatter arbeidsplikt, tas det blant annet hensyn til stipendets størrelse og regelmessighet.

Idrettsstipender som innvilges eliteidrettsutøvere av Stortinget er normalt skattepliktige. I visse tilfeller beskattes nettoinntekten av stipendet. Det innebærer at idrettsutøverens kostnader i forbindelse med konkurranser og trening trekkes fra stipendinntekten.

Kulturstipender som tildeles av kulturdepartementet til yngre, nyetablere kunstnere er skattepliktige. Stipender som deles regelmessig ut til eldre etablerte kunstnere er også skattepliktige. Øvrige kunstnerstipender er skattepliktige dersom de utgjør kompensasjon for utført arbeid.

Reisestipender som utbetales av Statens lånekasse er skattefrie. For øvrige reisestipender gjelder hovedregelen for stipender at dersom de tilsvarer arbeidskompensasjon på noen måte, så er de skattepliktige, ellers er de skattefrie.

Utdanningsstipender utenfor arbeidsforhold som for eksempel legater og fond er ikke skattepliktige dersom de utbetales for å dekke kostnader til å gå på skole, universitet og høyskole. Skattefriheten omfatter også lommepenger, fri kost og losji. Stipender som utbetales etter avsluttede studier kan være skattepliktige hvis de er ment til i stor grad å dekke stipendiatens kostnader til livsopphold vesentlig.