Stipender for økonomisk trengende

Stipender for økonomisk trengende

Spesielt eldre stiftelser støtter ofte personer som har havnet i økonomisk knipe av forskjellige grunner. På den tiden det ikke fantes generelle trygdeordninger hadde disse stiftelsene en svært viktig funksjon. I dag lever de fleste slike stiftelser fortsatt, og de deler stadig ut penger. Det gis f.eks. støtte til alenemødre (mer sjelden til alenefedre), eldre personer, store familier, syke, funksjonshemmede m.fl. Stiftelsenes vedtekter består ofte av alderdommelige formuleringer som tolkes ganske vilkårlig av stiftelsenes styrer. Skal man søke midler fra stiftelser av denne typen, bør man kontrollere så langt det er mulig hvem som har fått stipendet tidligere og forsøke å danne seg en oppfatning av om det er mulig å få uttelling. Det pleier også å være lønnsomt å kontrollere direkte med forvalteren hvilken type mennesker de har tenkt å dele ut til. Mange stiftelsers statutter er åpent tilgjengelige.