Studier og stipender i Tyskland

Studier og stipender i Tyskland

Det er en god ide å studere i Tyskland. Utdanningsnivået er svært høyt, og man har muligheten til å lære seg tysk ordentlig. Det er virkelig verdifullt å kunne et ytterligere språk i tillegg til norsk og engelsk. Tyskkunnskapene har dessverre avtatt i Norge de siste 30 åene, og derfor kan det være svært nyttig å kunne dette språket. Det at Tyskland er en viktig handelspartner for Norge gjør ikke tysken mindre viktig.

For studier i Tyskland er man berettiget til norsk studiestøtte. Man kan maksimalt få drøyt 9 000 kroner i måneden + et eventuelt tillegg for såkalt undervisningsavgift.
Leveomkostningene for en utenlandsk student varierer mye, avhengig av hvor man studerer og naturligvis  av hvor sparsommelig man er. Ifølge en undersøkelse gjennomført av DAAD varierer de faktiske omkostningene mellom ca. 400 og 1 000 EUR per måned. Det er dyrest å studere i München og billigst på mindre steder.

For de aller fleste som studerer i Tyskland er det viktig å finne stipender for å styrke inntekten. Utenlandske studenter har svært store muligheter til å finne stipender de er berettiget til å søke i Tyskland. I Tyskland er det en hel del både pengemessige og ikke-pengemessige stipender som er spesielt rettet mot utenlandske studenter. Ikke-pengemessige stipender gir støtte i form av mulighet til å delta på kurs, workshops, studiebesøk og liknende. DAAD er en god informasjonskilde for tyske studiemuligheter. Foruten mulighetene som tilbys via DAAD er det en overflod av øvrige stipender. Disse sponses ofte av stiftelser, men også av foretak, offentlige myndigheter, politiske partier og sosiale institusjoner. Vi i www.stipendier.se har et omfattende register over tyske stipender rettet både mot tyskere og ikke-tyskere som studerer i landet.