Stipend til forskning

Den stipendkategori som er i særklasse størst når det gjelder størrelsen på beløpene som utbetales, er forskningsstipender. Hver forsker har svært gode muligheter til å finansiere sine aktiviteter med stipender. For mange typer forskning kan det være en nødvendighet å finne stipender ettersom det er vanskelig å finne annen finansiering. Det er ofte mulig for norske forskere å søke utenlandske forskningsstipender. Spesielt i våre naboland og Tyskland er det muligheter for å finne interessante forskningsstipender.

Stipender til forskning kan søkes av ulike kategorier forskere, f.eks. etablerte forskere, men også stipendiater og andre som driver med forskning på midlertidig eller permanent basis. Det er flest forskningsstipender til medisinsk forskning, men det går an å finne stipender til nesten enhver type forskning.

Forskningslegater

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!