Stipender for økonomiske problemer

For hundre år side og enda lengre tilbake i tid var det vanligste formålet med stipender å støtte personer som befant seg i økonomiske vansker. På den tiden kunne ikke samfunnet tilby slik støtte, så det var som oftest godhjertede enkeltpersoner som donerte penger til slike formål. Mange av stiftelsene fra den tiden finnes fremdeles i dag. Deres kapital har vokst, og de deler fortsatt ut store pengebeløp.

Det kan være svært lønnsomt å ta rede på hva slags stipender som finnes i dette kategorien som kan kan søke. Mange av disse stiftelsene har vanskelig for å finne personer som er berettiget5 til bidragene ifølge stiftelsenes vedtekter. Stiftelsenes styrer har store muligheter til å tolke søkerens hensikter, og det kan lønne seg å søke selv om man ikke oppfyller 100 % det som står i stiftelsens vedtekter.

Bidragsstipender

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!