Stipender for pleie og rehabilitering

En lang rekke stipender og tilskudd er rettet mot personer som er rammet av sykdom, ulykke og funksjonshemming. Det er mange typer støtte innenfor denne kategorien. Det kan være generell økonomisk støtte eller større til noe spesifikt som helsereise, rehabilitering, utstyr, hjelpemidler, behandlingshjem m.m.

Støtte gis til personer rammet av alvorlige sykdommer, skader, funksjonshemming og invaliditet samt til personer med lettere problemer. I enkelte tilfeller kan deltakelse i forskningsprosjekt og liknende berettige til stipendstøtte.

Innenfor denne kategorien stipender tas det ofte hensyn til sykdommen/handikapet i kombinasjon med økonomisk behov. Iblant rettes støtten inn mot en viss sykdom eller skade, og iblant kan støtten være til fordel for personer med bolig på eller tilknytning til et bestemt sted.

Rehabiliteringsstipender

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!