Hva kan man få stipender og legater for?

Det finnes stipender og legater for nesten alle formål. Det vanlige er forskning, studier, musikk, kultur, rehabilitering, sosiale formål og pleie. Det finnes også stipender og legater for å vedlikeholde graver, renovere småbruk, gi bryllupsgaver, forbedre forholdet til Belgia og mye annet.

Hvis man vurderer å søke stipend og legat, bør man begynne med å spørre seg selv hvilket behov det er man vil søke for. Er dette behovet noe man kan forvente at en stiftelse eller annen organisasjon kan tenkes å ville støtte? I enkelte tilfeller er det selvsagt at noen støtter formålet. Det gjelder f.eks. om man trenger støtte til studier, om man uforskyldt har havnet i økonomisk trengsmål pga. ulykke, om man vil gjennomføre et viktig forskningsprosjekt. I andre tilfeller er det åpenbart at det er vanskelig å finne noen som støtter et formål. Det kan f.eks. gjelde en fornøyelsesreise til London eller at man har behov for å pusse opp huset sitt (hvis det ikke er et kulturminnesmerke).

Legater.nu tilbyr hjelp til å undersøke om det finnes stipender og legater for deg og dine behov - send inn vårt skjemaet, så søker vi i vår database.Hva kan man få stipender og legater for?
Hvor store er stipendbeløpene?

Hvor store er stipendbeløpene?

Et stipend består av penger som deles ut til personer eller organisasjoner for å fremme et formål. Ofte deles stipender og legater ut av stiftelser, men hvem som helst kan egentlig dele ut et stipend og legat.

Hva er egentlig et stipend og legat?

Et stipend er penger som deles ut til personer eller organisasjoner for å fremme et formål. Les mer her.


Generelle råd for dere som søker legat og stipend

Tenk kreativt når dere leter etter stipend og legat. Ikke sats for hardt på å søke til visse formål, men forsøk å finne ulike typer stipender og legater som passer for deg. Penger er penger. Hvis man skal praktisere hos en advokat i Boston og trenger stipend og legat til dette, kan man jo også bruke penger fra et stipend og legat hvis krav i stedet er at man skal være mellom 18 og 28 år gammel og født i en viss kommune.

Man må begynne letingen etter stipend og legat i god tid. Et år før man trenger pengene kan det være klokt å komme i gang, men har man minst et halvt år på seg, bør man kunne finne noe. Normalt foretar vi våre søk på den måten at vi finner fram til både hva man kan søke av stipend både i inneværende år og kommende år

Kontroller i hvilken form forvalteren vil ha inn søknadene. I visse tilfeller skal søknad sendes via en hjemmeside og i andre tilfeller per brev. Iblant må man holde seg til spesielle skjemaer og iblant skal man skrive fritt. Selv om forvalteren har et spesielt søknadsskjema, kan det være klokt å legge ved et personlig brev der man grunngir søknaden. Kontroller dette ved å se på forvalterens hjemmeside eller ved å ringe (OBS! respekter telefontiden).

Lag en personlig søknad - la deg gjerne inspirere av andre eller av våre eksempler, men gjør om formuleringene slik at søknaden virkelig blir ”din”. Følg de gode generelle reglene som finnes for å skrive et interessant og selgende brev.

Det er viktig i hver søknad å grunngi hvorfor nettopp du trenger stipendet. Påpek gjerne betydningen av dine studier, prosjekt eller hva du søker til. Beskriv den nytten pengene skal gjøre. Det skader ikke å påpeke at du er en dyktig og interessert student/forsker/borger. Argumenter saklig og forsøk å eksemplifisere for å skape interesse for søknaden din.

Ikke glem å sende med referanser og vedlegg som karakterer og merittoversikter hvis det bes om dette. For å søke visse stipend må man bekrefte at man har lav inntekt og liten formue.

Iblant kan bli bedt av en sjef eller lærer om å formulere en anbefaling selv. I slike tilfeller må du ikke være beskjeden, men ta godt i. Spesielt utenlands er man ofte mer overdreven i sine anbefalingsbrev.

Det er vanlig at det bes om et budsjett i forbindelse med søkknaden. Hvis du setter opp et budsjett, må du sørge for at det er realistisk og gjennomførbart. Skriv det på en oversiktlig og lettfattelig måte slik at du ikke risikerer at noen feiltolker tallene dine.


Hva kan man søke stipend og legat til?

Les mer her.


Søke om forskningstilskudd og forskningslegater

Mange forskere finansierer sin virksomhet helt eller delvis gjennom legat, stipend og forskningstilskudd. Forskningsstipender er den største kategorien i databasen til Legater.nu. Beløpene er generelt større enn for andre typer stipender

Innen forskningen kan det lønne seg å lete etter tilskudd i andre land. Det finnes f.eks. forskningsstipender i Tyskland og Sveits som nordmenn kan søke på. Hvem som helst i verden som forsker i biologien til jaker kan f.eks. søke om penger fra tyske Yak Kamel Stiftung

I visse tilfeller kan forskningsstipend og forskningslegat søkes av ikke-forskere. Det kan f.eks. være for en viss yrkesgruppe som vil fordype seg i sitt arbeid. Forskning er et vidt begrep, og det kan godt være verdt strevet for den som ikke er forsker av yrke å forhøre seg hos forskningsstiftelser hvis man tror man har et relevant prosjekt. Her finner du noen råd om hvordan en søknad om forskningstilskudd utformes.

Søke om forskningstilskudd og forskningslegater

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!