Stipender for studier

Tradisjonelt deles stipender ut av stiftelser, men stadig flere stipender deles ut av foretak og andre organisasjoner som vil støtte et bestemt formål eller visse studenter. Våre registre inneholder opplysninger om alle svenske, danske, norske, tyske og sveitsiske stiftelser som deler ut studiestipender. Vi har også informasjon om studiestipender som deles ut av foretak og organisasjoner. For studier utenlands har vi tusener av stipender registrert som kan søkes av utenlandske studenter i respektive land.

Studiestipender kan søker før man påbegynner en utdanning, men som oftest søker man mens utdanningen pågår. Viktige faktorer ved valg av stipendiater er studieresultat, økonomisk behov, studienes innretning, fremtidsplaner samt individuell bakgrunn. Det sistnevnte omfatter f.eks. fødested, tidligere bosteder, tidligere studier, interesser og engasjement utenfor studiene.

Utdanningsstipend

Stipend?

Stipend? Fyll ut vårt søknadsskjema!